Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu sklep.paralotniarz.com.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
  Mariusz Wiśniowski – IT extreme
  ul. Wandy 68/52, 43-600 Jaworzno
  email: biuro@itextreme.pl,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: (imię, nazwisko, adres, adres email, dane firmy)
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.